Idrettsrådet i Sør-Varanger har en viktig funksjon i kommunen da de sitter med lokal kunnskap rundt lag og foreninger som driver med aktiviteter for barn og unge. Idrettsrådet skal fungere som knutepunkt for kommunen ut mot idretten gjennom å kunne uttale seg om nye idrettsarenaer, støtteordninger, planer for idrett, fordeling av treningstider og andre saker av idrettslig karakter. 

For idrettsrådet står barn og unge i sentrum, og de er en viktig bidragsyter til folkehelse, og er med på å danne grunnlaget for den frivillige innsatsen vi har i kommunen for å skape deltakelse og aktivitet som igjen fører til bolyst. 

Avtalen skal sikre at alle saker av idrettslig karakter skal skape dialog mellom Sør-Varanger idrettsråd og Sør-Varanger kommune i begge retninger. Vi er derfor glade for å kunne få presisert i avtalen skal være minst 2 årlige møter mellom idrettsrådet og kommunen. 

Innholdet i samarbeidsavtalen kan du lese her