Kunnskapsdepartementet fastsatte 1.mars ny rammeplan for barnehagene. Den nye planen er mer tydelig om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet.

Rammeplanen er et viktig dokument for å sikre et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Den skal gi retningslinjer for både innholdet i og oppgavene til barnehagen, og gi både personalet, foreldre, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidt.

Ny rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver trer i kraft 1.august 2006 - en spennende utfordring som skal synliggjøres i alle barnehager.

Nytt barnehageår i Sør-Varanger kommune starter opp med 2 planleggingsdager, mandag 21. og tirsdag 22. august.

På tirsdagens planleggingsdag arrangerer vi felles kurs for alle barnehager ( kommunale, private og Prestøya barnehage) med tilsammen 131 deltakere. Temaet på kurset er " Framtidas barnehage sett i lys av revidert rammeplan for barnehagen!" Foreleser er Morten Halvorsen som bl.a. har vært med i et utvalg som la viktige premisser for revisjon av barnehageloven og rammeplanen.