Drude Bratlien er 54 år og gift, har 2 voksne barn, er fra Danmark og bosatt i Kirkenes. Hun er utdannet bioingeniør, og cand.med. fra Syddansk universitet i Danmark. Etter gjennomført turnustjeneste har hun jobbet som fastlege i 18 år ved Kirkenes Legesenter, med kommunal stilling både innen smittevern og legevaktsmedisin. Drude er godkjent spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Stillingen som kommuneoverlege har ikke tilknyttet pasientliste, og kontorstedet er foreløpig flyttet til rådhuset.

Vi ønsker lykke til i rollen som kommuneoverlege!