- Mitt ønske er at folk i Sør-Varanger skal få best mulige tjenester ut i fra de rammer vi har å forholde oss til, forteller den nye kommunalsjefen. Jeg vil bidra til at vi løser disse utfordringene på en måte som er effektiv, samtidig som vi fortsetter å tilby gode helse- og omsorgstjenester. Da må vi tørre å tenke nytt!

20 år i helsetjenesten

Elisabeth Larsen, som er født og oppvokst på Sandnes, har 20 års erfaring fra helse- og omsorgtjenesten. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har jobbet i kommunalt psykisk helsevern og innen spesialisthelsetjenesten. Det siste året har hun vært enhetsleder for Hjemmebasert omsorg.

Som kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, har Larsen det overordnede ansvaret for de tjenestene som hører inn under dette området. - Jeg erfarer at vi har mange dyktige engasjerte ansatte i kommunen, med bred fagkunnskap og erfaring. Sammen kan vi skape de beste tilbudene til våre brukere.

Hva ønsker du å fokusere på?

- Muligheter! Jeg mener vi først og fremst må fokusere på hva vi faktisk har og hvilke muligheter dette gir oss fremover. Ved å ta i bruk ulike digitale verktøy, som velferdsteknologiske løsninger, vil kunne rigjøre tid til å møte de omsorgsoppgaver vi står ovenfor. Det betyr at vi må tørre å tenke nytt - vi må rette og slett være litt "grensesprengende" i forhold til hvordan vi tenker og løser oppgavene innen tjenestne, forklarer den engasjerte kommunalsjefen.

Fornøyd Rådmann

Rådmann i Sør-Varanger kommune, Nina Bordi Øvergaard, overrakte den gode nyheten til Larsen om at de ønsket å ansette henne, i forrige uke.  - Hun sa "ja" med en gang, og vi er veldig glade og fornøyd for å ha Elisabeth med på laget, sier Øvergaard om ansettelsen.

 

For spørsmål, venligst ta kontakt med:

Nina Bordi Øvergaard                                                                                                    Elisabeth Larsen

Rådmann                                                                                                                         Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Sør-Varanger kommune                                                                                                  Sør-Varanger kommune

Nina.Overgaard@sor-varanger.kommune.no                                                                  elar@sor-varanger.kommune.no