Linn Birgitte er 25 år og kommer fra Nesseby - nyutdannet med mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø. Stillingen som eiendomsrådgiver er hennes første jobb som ferdigutdannet jurist.

 

Ved siden av studiet har hun blant annet jobbet som saksbehandler og gruppeleder ved Jusshjelpa i Nord-Norge, som er et studentdrevet rettshjelpstiltak, og som juridisk konsulent ved avdeling for helse og sosial hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

 

Linn Birgittes primære arbeidsoppgaver vil bli:

  • Utvikling av kommunale arealer for bolig og næringsaktivitet
  • Kontakt med mulige etablerere av bolig eller næringsaktivitet
  • Delta i tverrfaglige utviklingsprosesser med spesielt fokus på økt bolyst
  • Forvaltning av kommunens grunneiendommer

Eiendomsrådgiverstillingen har ansvaret for forvaltningen av kommunens grunneiendommer, herunder kjøp/salg av eiendommer, utarbeidelse av festekontrakter og andre avtaler, tildeling av bolig og industri/forretningstomter med mer. 

 

Velkommen på laget!