Christian Fagertun kommer til oss fra Kongsberg, og skal jobbe ved plan- og utviklingsavdelingen med saksbehandling av delingssaker, dispensasjoner og private reguleringsplaner, i tillegg til deltakelse i kommunalt planarbeid og publikumsveiledning.