Leksehjelpa blir drevet av frivillige; noen er pensjonerte lærere, noen har drevet med leksehjelp før og det er også noen skoleelever fra Kirkenes videregående skole.

Oppslutning om tilbudet er godt.  Det er et snitt på 20 personer som deltar. Elevene synes det er et flott tiltak. De lærer å samtale på norsk, får god leksehjelp og enkelte knytter gode vennskapsbånd. Elevene kommer blant annet fra Russland, Afghanistan, Irak, England, Polen og Etiopia. Bibliotekets ordbøker er til god hjelp og brukes flittig av mange.
 
Det kan være behov for flere frivillige leksehjelpere. Så vi oppfordrer flere til å melde seg.
Har du lyst til å delta? Dersom du har spørsmål, kontakt Stine på
Flyktningetjenesten tlf. 926 44 098 eller Sandra på Frivillig Sentralen, tlf. 78 97 06 21
  
Siste dag før jul er tirsdag 7/12. Tiltaket fortsetter på nyåret.
 
Leksehjelpa er et samarbeid mellom Sør - Varanger bibliotek, Flyktningetjenesten og Frivillig Sentralen.
 
Vi ønsker vel møtt til elever og leksehjelpere!