Dette arrangementet er Nordens,og kanskje verdens største høytlesningsarrangement.
Årets tema er krig og fred i Norden. 

Program:

Musikkinnslag av pianoelever fra Kulturskolen fra kl.17.30
Rolf Randa forteller om krigen i nord.
Diktopplesning fra ”Fenrik Stål” av Johan Ludvig Runeberg, ved bibliotekar Christoffer Nilsson.
 
Kl. 19.00 tennes lys i Skumringstimen på hovedbiblioteket i Kikenes og i mange bibliotek i hele Norden.