Bidra med å nominere kandidater til årets frivillighetspris for Sør-Varanger kommune. Alle har lov til å nominere og kan gjøre dette ved å bruke det digitale skjemaet under, eller hente ut en papirversjon på kommunens servicetorg på rådhuset.

Prisen vil i år bli utdelt i kommunestyret den 6. desember 2023.

Retningslinjer:

  • Nominasjonsprosess: Innbyggere og lokal frivillighet nominerer kandidatene. Nominasjon av kandidater tar utgangspunkt i frivilligheten i hele Sør-Varanger samfunnet som en helhetlig frivillig sektor.
  • Utvalg for levekår utgjør juryen.
  • Sør-Varanger kommune deler ut en pris på 5 000 kroner, diplom, blomster og hederlig omtale.
  • Utdelingen av Frivillighetsprisen gjøres av en i kommunen den 6. desember i år
  • Prisen bør ikke tildeles samme kandidat med for kort års intervall, minimum 2 år.
  • Prisen kan kun tildeles ulønnet arbeid.

Statutter:

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte frem gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frist:

Nominer din kandidat innen 10.11.2023

Send din nominasjon eller hent ut skjema i papirformat på kommunens servicetorg.

Digitalt skjema for nominasjon