Demografiutviklingen er vår største utfordring 

Bare de 15 siste årene har kommunen fått vel 280 færre barn i alderen 0-19 år, mens befolkningen på 67+ har økt med vel 400 personer i samme periode.

Mot 2040 vil kommunen ha flere eldre enn barn, mens folketallet vil holde seg relativt stabilt. Dette medfører at vi må se på nye løsninger og god ressursutnyttelse om vi skal kunne tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester i årene fremover.

Kommunens tjenesteyting er forbedret de siste årene og kommunens skårer stadig bedre på kommunebarometeret og andre sammenligninger.  Dette og andre nøkkeltall og sammenligninger kan du lese mere om i kommunens nøkkeltallsanalyse som nå er klar. Dokumentet er bakgrunnsteppe for kommunebudsjettet 2020 som vil bli presentert i kommunestyremøtet 13. november.