Vedlikeholdsvinduet betyr at søknadsportalen ikke fungerer i perioden. Kandidater ikke vil kunne søke i løpet av dette vedlikeholdsvinduet.
Hvis en kandidat har startet en søknad i løpet av vedlikeholdsvinduet vil de ha 30 minutter på seg til å fullføre søknaden.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.