På grunn av situasjonen på Kimek har NAV Sør-Varanger åpent mellom 10.00-14.00 hverdager hele uka og så lenge behovet er. Minner også om åpen linje 55 55 33 33 som har åpent 08.00-15.30 og som kan svare på spørsmål om permittering, dagpenger, oppsigelse, registrering mm.