I en årrekke har alle ungdomstrinnselever i Sør-Varanger kommune hatt tilgang på egen kommunal elevpc.
Med noen unntak har barne- og mellomtrinnselever måttet bruke klassesett av laptoper eller booke datarom for å gjøre digitalt skolearbeid eller øve seg på målsettinger i læreplanen.
Det er en glede og kunne si i dag at alle elever i Sør-Varanger kommune har tilgang til egen kommunal elevpc.

Elevene fra 4. til og med 7. årstrinn fikk utdelt PCer våren 2021.
257 PCer til de yngste elevene på 1. -3- årstrinn i kommunen er delt ut i løpet av september-oktober, hvorav i dag  96 stk. på Kirkenes barneskole.
1.-3. trinn har nå maskiner av typen "SurfaceGO2" og de øvrige elevene har ulike varianter av "HP-Elitebook".

Elevpc til alle gjør at alle elever får muligheten til å bruke PC både på skolen og hjemme, og det er derfor medvikende til å utligne forskjeller mellom elever når det gjelder tilgang til PC hjemme.
PC til alle sikrer også at elever som er hjemme på grunn av langvarig sykdom lettere kan følge undervisningen og ha tilgang på læringsplattform og læremidler.

Allerede i kunnskapsløftet fra 2006 var digitale ferdigheter inne i læreplanverket som en grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. 
I arbeidet med fagfornyelsen får digitale arbeidsmetoder og emner ennå større plass og fokus.

Pandemien har gjort at både elever, lærere og foreldre har oppdaget fordeler ved å veksle mellom ulike undervisningsformer.
Det å ha egen elevpc tilgjengelig vil gjøre det lettere for elever å velge pc som verktøy i undervisning og lettere for lærerne å planlegge digitale innslag i undervisningen.

For skoleåret 2021-22 har vi også kjøpt inn digitale læremidler fra alle de tre store forlagene, løsningene heter "Skolen", "Univers" og "Skolestudio"
Målet er at elevene og lærerne prøver ut disse tre løsningene gjennom skoleåret og at vi fra skolestart høsten 2022 sitter igjen med den ene tilbyderen skolen ønsker å benytte basert på de pedagogiske vurderingene som er gjort i løpet av skoleåret 2021-22.