Vår lokale polarhelter

Den 19. November i år er det 110 år siden våre glemte polarhelter, Per J. Savio og Ole J Must ankom Kirkenes etter å ha vært medlem på sydpolekspedisjonen Southern Cross under ledelse av nordmannen Carsten E Borchgrevink. Ekspedisjonen startet i 1898 og avsluttet 1900. Midler til å gjennomføre denne ekspedisjonen ble stilt til rådighet av en britisk boktrykker.

Den 19. November vil det bli arrangert en markering i samarbeide med Olaug Bye Gamnes som vil hedre sin bestefar Ole Must og hans venn Per Savio. Arrangementet vil finne sted på Sør-Varanger bibliotek Kirkenes. Kl 13:00 og 17:00 vil Olaug holde et foredrag om disse polarheltene .

Sør-Varanger Filatelistklubb vil etter kl 17:00 ha en salgsstand på biblioteket hvor disse minnebrevene vil bli lansert. Frimerkets motiv viser Must, Savio og Borchgrevink foran ekspedisjonsfartøyet Southern Cross.

Sør-Varanger bibliotek ønsker velkommen til en hyggelig dag. Få med dere foredraget, og benytt sjansjen til å kjøpe minnebrevet Sør-Varanger Filatelistklubb tilbyr.