Fagforbundet Sør-Varanger har varslet plassfratredelse for 36 ansatte i kommunen fra tirsdag 24.mai. Mange enheter er berørt i en eller annen form, men det største uttaket gjelder medarbeidere innenfor Teknisk drift.

 

Konsekvenser ved en eventuell streik vil bli redusert eller ingen renhold ved Kirkenes barne- og ungdomsskole, Sandnes og Bjørnevatn skole, Hesseng Flerbrukssenter og Kirkenes barnehages avdeling på Flerbrukssenteret.

 

I tillegg vil flere merkantile funksjoner – spesielt på rådhuset bli berørt. Servicekontoret vil måtte stenge for publikumsmottak, men sentralbordet vil være betjent.

 

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

 

Kommunevåpen til outlooksignaturSør-Varanger kommune

         -  En grensesprengende kommune -

 

Tlf: 95249389

E-post: per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no