Gjennom hele sin legekarriere har Mona Søndenå arbeidet både operativt og strategisk som kombinert allmenn- og samfunnsmedisiner. Hun har vært sentral i planlegging, administrering og dimensjonering av både fastlegetjenesten og den kommunale helsetjenesten i Sør-Varanger. Ettersom kommunen grenser mot Russland i øst, har migrasjonshelse vært et prioritert arbeidsfelt for henne.

Anders Forsdahls pris ble opprettet i 2006 til minne om hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste. Hans forskning startet i Sør-Varanger, der han på originalt vis undersøkte og analyserte hvorfor dødeligheten av hjerte- og karsykdom var spesielt høy i distriktet der han arbeidet.

Anders Forsdahls pris er fra 2013 på 20 000 og utdeles til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. I vurderingen av kandidater til prisen kan det legges vekt på ulike former for innsats med distriktsmedisinsk relevans.

Sør-Varanger kommune gratulerer Mona Søndenå med prisen.