Utvalg/måned JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Kommunestyret 18 24 24 28 26 16   25 21

06
26

  01B
Formannskapet 12 09
23

02
16

06
27
11
25
15
29
  17 07
28
19 02
16B
30
14
Utvalg for levekår 11 15 15 05 10 07   16 27   15B  
Utvalg for miljø og tekniske tj. 17 14 14 04 09 06   15 26   14B  
Havnestyret 26 23 23 26   08   24   05 17B  
Administrasjons-utvalget 25 22 22   24     23   04 22B  
Eldrerådet 24 21 21   23     22   03 21B  
Rådet for funksjonshemm. 24 21 21   23     22   03 21B  
Dispensasjons-utvalget 24 21 21 11   14     05