Det var Statsforvalteren som hadde invitert til møtet, med formål å få en bedre situasjonsforståelse av hvor Sør-Varangersamfunnet står, og hvilke utfordringer vi har som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Kommunen ble oppfordret til å komme med innspill på hvilke omstillingsgrep som må gjøres, og hvilke behov kommunen har.

Fra kommunens side fikk vi fremhevet hvilken unik situasjon Sør-Varangersamfunnet står i, og hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen påvirker oss i særlig grad her på grensen i øst. Vi ser at befolkningsnedgangen har vært tiltakende, og skal vi lykkes med å opprettholde ønsket befolkningstall, trengs det kraftige tiltak som øker kommunens attraktivitet som bostedskommune. Det er viktig å fremheve at Sør-Varanger kommune er en trygg plass å bo.

Videre ble mer treffsikre næringsrettede og personrettede tiltak løftet frem som avgjørende. Betydningen av ivaretakelse av kulturlivet, og ikke minst viktigheten av intensivkapasiteten på Kirkenes sykehus ble også løftet frem.

Partene i møtet var tilfreds med åpen dialog, og kommunen takker Statsforvalteren for initiativet til møtet.