Rune og Jevgenij_600x800.jpg

Det var et godt møte med guvernør Marina Koftun og viseguvernør Jevgenij Nikora mfl. Det ble ført konstruktive samtaler omkring viktige tema. Begge parter ønsker å fortsette det gode samarbeidet. Guvernøren var opptatt av et utvidet turistsamarbeid og kunne opplyse at fra 15.juli et også Murmansk havn blitt en visumfri havn. Dette betyr at cruiseturister kan oppholde seg i Murmansk i 72 timer uten visum som vil øke Murmansk som turist destinasjon.  Guvernøren ønsket økt cruiseturisme og gjerne et samarbeid med Hurtigruten.

Videre tok vår ordfører opp samarbeid omkring Arctic Race og utvidet havnesamarbeid. Også vanskelig spørsmål omkring Ølen Betong og forurensning i Nikkel ble berørt.                                                        

I møtet med ordfører Aleksej Veller var det fokus på å fortsette det gode samarbeidet omkring idrett og kultur samt økt næringssamarbeid. Også her var samarbeid Murmansk havn – Kirkenes havn et tema.

Både fra vår side og fra ordfører i Murmansk ble det tatt opp spørsmålet omkring en fremtidig vennskapsavtale, noe som kan bidra til økt samarbeid.

 

Sør-Varanger kommune er en kommune som ønsker å fremme et godt naboskap med våre russiske nabokommuner.