Konfliktrådet er invitert til å orientere om sin virksomhet kl. 11:00.

Saksliste og innkalling