Formannskapet avholder møte onsdag 29. september 2010 kl. 11:00 på Rådhuset.
Møtet åpner med orientering fra Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF).
Saksliste og innkalling
Tilleggssakskart 1
Tilleggssakskart 2