Formannskapet avvikler møte torsdag 17. juni 2010 kl. 12:00. Saksliste og innkalling