Nedenfor finnes innkalling og saksliste. Det er endringer i tidspunkt: Møtet starter kl. 10:00 for behandling av ordinær saksliste, og lukkes kl. 12:00 for internt arbeidsmøte.
Sak 070/10 utsettes til et senere møte i formannskapet.

Innkalling og saksliste