Disse utgjør ungdomsrådet sammen med Sofie Seesen Abrahamsen fra Pasvik skole. Øvrige faste medlemmer i ungdomsrådet er Emil Danielsen fra Kirkenes skole, Mathias Norholt Berge fra Sandnes Bjørnevatn skole, Helene Emilie Heitmann Kurthi fra Kirkenes videregående skole, Emma Salmi Seipæjærvi fra Bugøynes og Signe Karete Sivertsen fra Basen Ungdomsklubb.

​Første prioriterte saker blir å jobbe for et bedre busstilbud for ungdommene i kommunen, samt være med å utvikle tilbudet på Basen Ungdomsklubb.