Lisadellhaugen barnehage har 1 avdeling med 18 plasser (barn under 3 år teller 2 plasser).

Ved siste hovedopptak var det få søkere til denne barnehagen, og pr dato er det bare 5 barn som har plass.

I sommer har Lisadellhaugen barnehage vært sammenslått med Knausen barnehage, dette pga ferieavvikling og sykemelding ved Lisadellhaugen barnehage.

Mange foreldre som hadde/har plass ønsker bytte til annen barnehage, bl.a. for at barna skal få flere barn på samme alder å være sammen med.

 

Etter en helhetsvurdering har administrasjonen besluttet å midlertidig stenge Lisadellhaugen barnehage. Pr dato har vi ledig kapasitet slik at alle foreldre får tilbud om en annen barnehageplass til sine barn. Dette for å gi barna et best mulig pedagogisk tilbud sammen med flere barn på ulike alderstrinn.

 

I løpet av høsten 2007 vurderes åpning av barnehagen fra januar 2008. Mange foreldre søker barnehageplass i en av barnehagene i kommunen fra 01.01.08 for barn født 2006/2007.

 

Personalet er tilsatt i Sør-Varanger kommune, og vil få tilbud om overføring til en annen barnehage.

 

Nytt barnehageår starter mandag 20.august. For å slippe unødige bytte for barna iverksettes midlertidig stenging f.o.m. denne dato.