Kurset går over to ganger, obligatorisk oppmøte begge gangene: 

6. mars kl. 09.30 – 13.00

9. mars kl. 09.30 – 12.00

 

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine?

Tankevirus er et nyere mestringskurs som vant Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på tidligere kurs her i Sør-Varanger.

Hvem passer kurset for?

Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra ”normale folk”, men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad. Alle mennesker har til tider tankekjør som oppleves slitsomt følelsesmessig. Alle mennesker har «en indre samtale», som pågår fra vi står opp til vi sovner om kvelden. Denne indre samtalen kan gi oss følelser av ro, fred og harmoni, eller den kan gi oss følelser som uro, angst, sinne, søvnløshet.

Kurset kan passe for deg som sliter med lettere angst eller depresjon, eller for deg som rett og slett ønsker å lære mer om hvordan tankeprosessene påvirker oss i hverdagen.

 

Målet med kurset

1.         Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker / de indre samtalene i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer følelsesmessig på disse tankene som potensielt kan gjøre
oss syke.

2.          Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv. 

3.          Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.


            Bevisstgjøring av den indre samtalen / tankene våre, og hva tankene gjør med oss.

4.          Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine på. Gjennom denne nye kunnskapen skjer en bevisstgjøring, slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker / tankekjør.

 

Påmelding:                                  

Avd. for psykisk helse og rus, Sør-Varanger kommune, tlf. 92482444, eller pr. epost

 ​Før kurset vil vi ha en samtale på telefon med hver enkelt, og vi tar kontakt med deg.

Med hilsen Anne-Lill Haabeth og Anne Sofie Soini, godkjente kursledere