Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Melding fra Rådhuset

Publisert

På bakgrunn av arbeid med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, og sammenlignet med andre kommuner og offentlige instanser, har vi sett det som nødvendig å iverksette tiltak for å sikre Rådhuset på hensiktsmessig måte. Dette har medført at besøkende nå kun kan benytte hovedinngangen. Overordnet så vil ethvert sikkerhetstiltak føre til en viss ulempe, men dette er gjort for å ivareta sikkerheten.

Kommunen legger stor vekt på å være en åpen og inkluderende kommune og ønsker alle besøkende fortsatt velkommen til rådhuset.

Henvendelser til ordfører, sentraladministrasjonen og de øvrige avdelinger skal som tidligere gå via servicekontoret.