Det er nå igangsatt forebyggende tapping og spyling av vannledningsnettet, og det planlegges eventuelle beredskapstiltak som vil bli gjennomført fra lørdag,  avhengig av analyseresulter.

Inntil ny melding gis, gjelder anbefalingen at drikkevann fra tappekraner i Kirkenes bør kokes før konsum.