Forebyggende tapping og spyling av vannledningsnettet fortsetter.

Inntil ny melding gis, gjelder fortsatt anbefalingen at drikkevann fra tappekraner i Kirkenes bør kokes før konsum.