• 10.00 Barnekoret synger
  • 10.05 Tale ved ordfører Rune Rafaelsen
  • 10.15 Tale ved Generalkonsul Sergej Sjatunovskij-Bjurno
  • 10.25 Kransenedleggelse
  • 10.30 Barnekoret synger

Velkommen!