Sør-Varanger kommune hadde før konstitueringen av nytt kommunestyre, og valg av ny ordfører, ikke planlagt noen markering av frigjøringsdagen 25.oktober.

Det var ingen markering av frigjøringsdagen i 2022 grunnet krigen i Ukraina.

I krigsminneplanen vedtatt 26.april 2023 står det i handlingsplanen for formidlingstiltak at 25.oktober er en merkedag for egne innbyggere og nasjonale representanter. Det skal etableres gode rutiner for planlegging og gjennomføring. Dette skal Sør-Varanger kommune følge opp.

  • Når man vet at Putins regime misbruker historien og viktige monumenter for å legitimere sitt autoritære regime, og sin angrepskrig i Ukraina, så har det vært vanskelig for meg å finne en god løsning. Jeg vil takke Harald Sunde fra SV for gode råd og kunnskap, som er hovedgrunnen til at en krans blir lagt ned ved frigjøringsmonumentet, sier Mæland.
  • Jeg håper at det at jeg som ordfører i Sør-Varanger kommune holder en tale foran krigsmødremonumentet, og ikke foran frigjøringsmonumentet, skaper debatt om hvordan Putins regime har misbrukt historie og monumenter for å legitimere sitt autoritære regime, og sin krig i Ukraina. Noe jeg vil ta sterkt avstand fra. Samtidig vil jeg legge ned en krans ved frigjøringsmonumentet i respekt for den Røde Armes offer, sier Mæland.
  • Jeg vil i min tale ved krigsmødremonumentet sette fokus også på konsekvensene av krig for det sivile samfunnet, noe jeg mener Krigsmødremonumentet er et godt symbol for, avslutter Mæland.

På vegne av Sør-Varanger Kommune ønsker jeg alle en verdig markering av en stor merkedag for oss og håper mange har muligheten til å ta del i markeringen sammen med oss.

Mvh.

Magnus Mæland

Ordfører Sør-Varanger Kommune