I samarbeid med flyktninger og asylsøkere har flyktningetjenesten markert verdens flyktningedag. I år ble markeringen lagt til Torget i Kirkenes den 18. juni hvor det ble arrangert en informasjonsstand.

Mer informasjon om FNs verdensdag for flyktninger finner du hos Høykommisæren for flyktninger eller hos flyktningerådet.

 

interesserte oppmtte  verdens flyktningedag  2004