Det er gitt dispensasjon i 2 år for fjerning av måsereir i Kirkenes sentrum.
Dette betyr at hus- og gårdeiere kan fjerne måsereir fra takene. Brannvesenet i Sør-Varanger kan være behjelpelig med å fjerne reirene dersom arbeids- og sikkerhetsforhold på takene er ivaretatt.

Spørsmål/informasjon: Ta kontakt med brannvesenet, tlf. 78 97 17 60 eller postmottak@svk.no