Jevnt over er de små barn som går i luciatog. men på Kirkenes helsestasjon holder helsesøstrene på med å lage en tradisjon med å gå luciatog på Kirkenes Amfi.

Damene er godt voksne, noen sågar definitivt middelaldrende, men det er hevet over enhver tvil at de modne kvinnene har grepet på  å gå i luciatog og synge luciasangen samt andre julesanger.

lucia helsesøster

 

 

LYS I MØRKE: Monika Hansen, Hanne Greiner, Kjersti Møllebakken, Kristin Hansen, Beate tråslett og Gina Gade Lundlie på Kirkenes helsestasjon spredde lys og sang på Amfi Kirkenes på Luciadagen og bekreftet at de gamle er eldst.

 

 

 

 

Den flotte buketten lucianere bebuder at de gjør dette for å spre glede i mørketida, og helseutdannet som de er, så vet de nok hva de gjør. Fra Kirkenes senter rapporteres forøvrig om høy kvalitet på stemmene, noe som kanskje kan bebude at de får fete tilbud neste år?