Den hellige Lucia fra Siracuua på Sicilia led martyrdøden i 303. I Norden ble hun etterhvert et symbol mann søkte trøst i fordi hun ble sett på som lyset i mørket og fikk langt på veg status som vintersolvervets helgen, selv om det etterhvert ble klart at Lucia-natta ikke er årets mørkeste og lengste natt.  

Luciatratradisjonen står spesielt sterkt i Sverige (i nordisk sammenheng) og derfra har vi arvet lussekattene mange baker denne ene dagen i året. I mange miljøer , ikke minst i barnehagene, velges en person ut til å være selveste Lucia, og skal gå i toget med lysekrone på hodet. Idagt er det greit med batterilys, men før i tida kunne det by på komplikasjoner med brennende hår dersom man var spesielt uheldig. 

lucia prestøya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Prestøya barnehage har vi fått denne rapprten fra Luciadagen, til minne om den hellige Lucia fra Siracuusa på Sicilia.

Prestøya barnehage har 5 avdelinger, og den ene "Trollebo" ligger fysisk unna hovedbygg. Der tyvstartet vi luciafeiringen på mandag den 12.des. Det er storavdelingene som lusser, så da måtte de ta turen dit også.

luciaferinga prestøya

Lucia feiring har lange og gode tradisjoner i Prestøya Barnehage. Tirsdagen morgen startet vi med luciatog i barnehagen. Det var en spent og stolt Eiril Andreassen Olsen som var trekt ut til årets lucia blant førskolebarna.

 

 

 

 

 

 

 

Vi lusser på alle avdelingene, og har foreldrefrokost denne dagen.

foreldrefrokost prestøya barnehage

Videre gikk ferden til Prestøyhjemmet. Det er en flott tradisjon som både barna, beboerne og de ansatte setter stor pris på. En stemningsfull dag i Prestøya Barnehage.