Forskningsdagene logo

Begge foredrag er gratis - med innhold rettet på lokalt publikum. Alle er varmt velkommen!

kl. 18.00: Lauvmark i Øst-Finnmark

Lauvmark beiter regelmessig ned store bjørkeskogsområder i Finnmark. Dette fenomenet har lenge interessert forskere. I løpet av 2000-tallet opplevde Øst-Finnmark et lauvmarkutbrudd man knapt nok har sett maken til. Utbruddet var uvanlig intenst, langvarig og geografisk omfattende og resulterte i skogdød over store områder. Flere steder i Øst-Finnmark ser det derfor nå ut som om det har herjet skogbrann, men årsaken er altså lauvmark.

Nyere forskning tyder på at det siste store lauvmarkutbruddet i Finnmark blant annet er et resultat av klimaendring, som igjen har ført til raske endringer i utbredelsen av lauvmark. Hvordan forskerne har kommet fram til dette, samt hvordan slike store lauvmarkutbrudd trolig påvirker andre økosystemkomponenter, som bær, vilt og beitedyr, er temaet for dette foredraget.

Mer informasjon om foredraget

kl. 19.15: Forurensning i grenseområdene

Berggrunnen i grenseområdene mellom Norge og Russland inneholder store forekomster av tungmetaller, spesielt nikkel. Utvinning av disse forekomstene medfører store utslipp av svoveldioksid og tungmetaller, spesielt fra briketteringsanlegget i Zapoljarnij og smelteverket i Nikel. Ved østlig og sørlig vind driver disse utslippene inn over Norge og medfører høye konsentrasjoner av miljøgifter på norsk side.

Norsk institutt for luftforskning har overvåket luftkvaliteten i Sør-Varanger siden 1974 på oppdrag fra norske myndigheter og følger situasjonen nøye. Foredraget vil først gi et kort historisk tilbakeblikk, for så å fokusere på forurensningssituasjonen i grenseområdene i dag med tanke på svoveldioksid og tungmetaller.

Mer informasjon om foredraget