Denne høsten har Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter fått delta i et forsøk med direkteoverføring av lørdagsuniversitetet fra Universitetet i Tromsø, i samarbeid med Basen, som også stiller med hyggelige lokaler med åpen kafé, har vi gjennomført fem sendinger. Interessen har vært såpass stor, at det nå er avgjort at tiltaket vil bli videreført.
 
Lørdagsuniversitetet er en flerårig tradisjon i Tromsø. I uformelle rammer får allmennheten tilgang til den forskningen som foregår, både ved universitetet og ved andre forskningsinstitusjoner i landsdelen. I Tromsø skjer det på studenthuset ”Driv”, i Kirkenes ønsker vi velkommen til ”Basen” hver lørdag kl 1300. Forelesningene overføres direkte. Så nå kan lørdagskaffen nytes med en interessant forelesning som tilbehør.
 
Hovedtema for sesongen 2007/2008 er grenser. Foredragsholder og tittel lørdag 1. desember er:

Hanna Hansen, Inst. for kultur og litteratur
Grenseløs kunst? Samisk samtidskunst i postkolonialt perspektiv
 
Hver uke får vi tilsendt omtaler av tiltaket. De som ønsker å lese mer kan enten finne det via våre hjemmesider www.kirkeneskompetansesenter.no, eller tegne seg på en e-postliste slik at dere får det tilsendt direkte. Send e-post til tns@svk.no for å komme med på listen.
Oversikt over sesongens foredrag finner dere på http://uit.no/informasjon/lordag/2
 
 
Velkommen!