Vera Micaelsen   Foredragsholder  Vera Micaelsen (f.1974) er trebarnsmor, og i 2002 fikk de en datter med en svært sjelden kromosomfeil.
Foredraget tar for seg opplevelser og betraktninger rundt livet med et barn med spesielle behov.
Om utfordringer i hverdagen, forholdet til søsken, oppdragelse av et barn man er usikker på hva forstår, møtet med hjelpeapperatet, all usikkerhet om egen rolle og praktiske og sosiale forhold.
 
Vera Micaelsen har fortid som programleder og prosjektleder i NRK, har skrevet flere bøker for barn, blant annet 1000 ting å gjøre med barna, og har jobbet som langfilmkonsulent i Norsk filminstitutt.