Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har levert lister.

Se listeforslagene her

3. april sendes brev til kandidatene som er oppført på listene, med informasjon om muligheten for å trekke seg. Fristen for å trekke seg fra listeforslag er 16. april.

20. april kl. 12.00 er siste frist for partiene til å trekke tilbake listeforslag.

Listeforslagene skal deretter behandles av formannskapet, som er valgstyre, 10. mai 2023.