Formannskapets faste medlemmer for perioden 2007 - 2011 er:

Arbeiderpartiet:

Linda Beate Randal, ordfører, Even A Pettersen, Anita Brekken og Leif Astor Bakken.

Sosialistisk venstreparti:

Lisbeth Isaken, varaordfører

Senterpartiet:

Cecilie Hansen og Kenneth Warelius

Fremskrittspartiet/ Høyre:

Terje Hansen og Tove Alstadsæter.