Gaven er et mikrofilm leseapparat, som kulturpersonen Svein H Sørensen ( f.28.06.35-d.27.01.13)benyttet seg mye av. Det er hans enke, Inger Johanne Sørensen, som overrakte gaven til biblioteket. Svein H Sørensen ble født på Finnsnes i Lenvik kommune. Han hadde sitt virke som rektor på Svanvik folkehøgskole i Sør-Varanger i  mange år. Han var alltid  opptatt av Pasvikdalens ve og vel, og har hatt et stort engasjement for  det lokale kulturlivet i kommunen. Denne interessen medførte bl.a skriving og publisering av flere skrifter fra lokalmiljøet. Svein H Sørensen har blant annet skrevet om Svanvik folkehøgskole, Ropelv Sanitetsforening, kunstneren John Andreas Savio og garnisonsgammen i Svanvik. Hans siste publisering – «Heia KIF. Kirkenes idrettsforening 1908 -100år-2008»  må sies å være hans hovedverk ( utgitt 2007, 208 s, ill). Sørensen benyttet seg mye av mikrofilmlesing for å finne kilder og informasjon til sine publikasjoner. Han hadde sitt eget «studiekammer» hjemme, og ofte ble kona Inger Johanne ropt på for å ta del i de mange kuriositeter som dukket opp under lesingen.

Alle hans skrifter kan lånes fra vår lokalsamling.

P1010536_250x188.jpg

Svein H Sørensen var en sann bibliotekvenn. Han satte  alltid stor pris på den betjening han fikk ved Sør-Varanger bibliotek. Inger Johanne Sørensen håper at mikrofilmapparatet vil komme mange brukere til nytte, og sier at dette er en gave i Svein H Sørensen ånd. Vi vet at mikrofilmapparatet vil bli godt brukt. Det er ikke mulig å ta utskrifter fra apparatet, men i disse mobiltider er det kurant å ta bilder av det en ønsker.

Sør-Varanger bibliotek takker så mye for gaven.