Sør-Varanger kommune er positivt innstilt til å overdra lekestativet til Neiden Helselag, dersom ingen andre er interessert.

Hvis ditt lag/forening/organisasjon skulle ha interesse av å overta lekestativet, må dere sende oss en e-post der dere søker om å overta objektet.

Eposten sendes til postmottak@sor-varanger.kommune.no innen 22. august, og vi tar en beslutning innen 25. august. Vi vil kontakte den valgte organisasjonen direkte.