Tilskuddet skal dekke utgifter til ledsager og må dokumenteres etter avviklet ferie. Til søknad skal det benyttes elektronisk skjema som finnes på kommunens søknadssenter, www.svk.no.  Det skal vedlegges legeerklæring som viser at søker har utviklingshemming, og ikke kan reise alene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til servicekontoret, tlf. 78977600 eller postmottak@svk.no. Søknadsfrist 15.04.2023.