LAVTERSKEL FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV I REGI AV FRIVILLIGE ORGANISASJONER I SØR-VARANGER.
SØKNAD OM MIDLER 2010.
Søknadsfrist: 15. desember 2010.

Til frivillige lag og foreninger!
Sør-Varanger kommune er tildelt kr 55.000,- til fysisk aktivitet og friluftsliv for 2010 fra Finnmark Fylkeskommune.
Midlene skal fordeles til aktivitetstiltak som retter seg mot målgrupper som faller utenfor eksisterende aktivitetstilbud, med særlig vekt på barn og unge, og kan dermed bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.
Kommunen skal gjennomføre tiltakene gjennom samarbeid og lokale partnerskapsavtale med frivillige organisasjoner, lag og foreninger.
Alle forslag er gode forslag!
Styringsgruppa stiller 2 forutsetninger til søkerne:
At aktivitetene skjer i røykfritt miljø og at de som tildeles midler underskriver en lokal partnerskapsavtale.
Lag en kort beskrivelse av prosjektet med et enkelt budsjett, og send søknaden til Sør-Varanger kommune v/ spesialrådgiver Allmenn kultur, Boks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@sor-varanger.kommune.no innen 15.desember 2010.
Kontaktperson er Nils-Edvard Olsen, tlf 78977440 el neo@svk.no