Vi har for tiden svært redusert saksbehandlerbemanning innen helse- og omsorgstjenestene, og dette medfører at forventet behandlingstid på nye søknader vil være minimum 3 måneder i år. Dette gjelder søknader om 

- Omsorgslønn

- Avlastning barn og eldre

- Personlig assistanse/BPA

- Praktisk bistand hjemmehjelp

- Klagesaker

 

Vi ber om forståelse for at vi i denne perioden først må prioritere

- Oppfølging av utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten (PLO-meldinger)

- Sykepleietjenester

- Praktisk bistand personlig hygiene

- Oppfølging av allerede iverksatte tjenester

 

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for nye søkere. Saksbehandlere vil i begrenset grad være tilgjengelig for publikum, men kontakt kan formidles via postmottak@svk.no