Tilsynet ble utført for å sikre at barn i avlastningsboliger får den habilitering og opplæring som er nødvendig for å møte deres individuelle behov, og for å sikre trygge og gode tjenester. I Sør-Varanger kommune er AvAk på Skytterhusfjellet ansvarlige for å tilby avlastningstjenester til barn og unge.

Rapporten fra Statsforvalteren konkluderer med at alle tjenestene som ytes av AvAk i Sør-Varanger kommune utføres i samsvar med gjeldende lovkrav, og at barna mottar trygge og gode tjenester. Dette er en betydelig prestasjon, spesielt med tanke på at tilsynet har avdekket at over 80 prosent av avlastningsboligene på landsbasis har lovbrudd og mangler i oppfølgingen av barn med funksjonsnedsettelser.

Sør-Varanger kommune ønsker derfor å gratulere alle ansatte på AvAk for deres utmerkede arbeid og dedikasjon i å sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelser og store omsorgsbehov i kommunen får de tjenestene de fortjener og har krav på. Dette resultatet viser at Sør-Varanger kommune har en organisasjon som tar vare på barnas behov og setter deres velferd i fokus.

Sør-Varanger kommune vil fortsette å jobbe for at barn og unge med spesielle behov får den støtten og omsorgen de fortjener.

 

For mer informasjon om tilsynsresultatene og AvAk's arbeid, se Rapport fra tilsyn med tjenester til barn i avlastningsbolig i Sør-Varanger kommune - AvAk avlastnings- og aktivitetssenter 2023

eller ta kontakt med kommunen via epost til postmottak@sor-varanger.kommune.no

 

Godt jobba AvAk!!