cid:image001.jpg@01C9F0CF.E4BB81C0

 

Kvinner Kan kurs
 
For kvinner av ulike nasjonaliteter bosatt i Norge (Barentsregionen).
Tid: lørdag 5. desember kl. 13.00-18.00 og søndag 6. desember kl. 09.00-15.00
Sted: Rådhuset – rom Garsjøen  
Deltakeravgift kr 100 – giro sendes etter kurset
Tema:
1.       Konfliktløsning – hjemme og på arbeidsplassen
2.       I rollen som tillitsvalgt
3.       Lokallaget som arena for å fremme sine synspunkter
 
Via innledere, diskusjon og rollespill øver vi oss på å bli en stemme som høres i lokalmiljøet.
 
Påmelding til: kirstif@npaid.org mobil: 90244726 eller astrila@online.no mobil: 90061805
Velkommen!
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Kirsti Elise Fosshaug
Prosjektleder  - Kvinner Kan/Project Manager  - Women can do it!
 
Norsk Folkehjelp/Norwegian People`s Aid
Mobil: 90 24 47 26
Sentralbord: 22 03 77 00