Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Alle virksomheter som søker om skjenkebevilling må utnevne en styrer og en stedfortreder som må bestå en kunnskapsprøve om alkoholloven.

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Det vil vanligvis ta langt kortere tid enn dette å få avlegge prøven. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (skip, tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter Fylkesmannen.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Den kan avlegges elektronisk eller papirbasert. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Avlegger du prøven på papir, får du i tillegg 10 minutter til å ferdigstille oppgaven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Ved manglende oppmøte faktureres gebyret, med mindre det er gitt beskjed om forfall senest 2 dager i forveien.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

Alkoholforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kunnskapsprøven kan avlegges på rådhuset. Dersom du ønsker å avlegge kunnskapsprøven kan du kontakte Servicekontoret for å avtale prøvetidspunkt. 

Kontaktinformasjon
Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.

Besøksadresse er Rådhusets 1. etasje.

Tlf. 78 97 76 00.

Epost.: service@sor-varanger.kommune.no .

Åpningstid: Mandag - fredag, kl. 08.00 - 15.30

Tjenesten oppdatert: 09.03.2021 13:30