Lokalet må være i nærheten av Kirkenes sentrum og  skal ha tilfredsstillende tilgjengelighet for bevegelses- og synshemmede.

Kravspesifikasjonene under er ikke absolutte. Sør-Varanger kommune ønsker en leietid på 8 år med opsjon på forlenget leie.

Leiestart vil være fra 01.03 2021.

 

•             4 kontorer a 10m2 

•             Allrom (med scene, kafeområde og spilleområde). 120 m2.

•             Backstage/greenroom  14 m2.

•             Kjøkken i tilknytning til allrom og kaféområde. 20 m2.

•             Spillrom 34 m2. (Må ha god strømtilførsel og godt internett)

•             Møterom/hobbyrom  35 m2.

•             2 x lager  20m2

•             Kopirom ca. 4m2

•             Personalgarderober med toalett 

•             Kundetoalett x 2 + handicaptoalett. 

 

Totalt ca 400m2

 

Skriftlig tilbakemelding av interessenter bes sendes til postmottak@svk.no og merkes hso innen 26. juni 2020.

 

For spørsmål, ta kontakt med enhetsleder for kultur- og fritid, Harald Sørensen, mob 918 14 958