I henhold til Lov om stadnamn (stadnamnlova) kunngjør Sør-Varanger kommune herved kommunestyrets vedtak.

 

Klage
I følge Stedsnavnloven kan vedtaket påklages av de har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagen må være skriftlig og begrunnet.

 

Hvem kan klage

  • et offentlig organ
  • selskap som det offentlige eier fullt ut
  • grunneier
  • en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn (eksempelvis velforening, grendelag, historielag osv.)

Klage kan sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, plan- og utviklingsavdelingen, boks 406, 9915 Kirkenes. Klagen merkes sak 22/1067.

Klagefristen er 27.01.2023.

 

Vedtaket kan leses her